Eliko on ettevõte, mis pakub innovaatilisi elektroonika ja tarkvara tooteid ja teenuseid.  Loome  tulevikku  suunatud  asjade  interneti (Internet  of  Things) lahendusi globaalsele tehnoloogiaturule. Meie teadlased ja insenerid omavad mitmeid patente signaalitöötluse vallas ning Eliko osalusel on välja töötatud erinevaid Eesti IT standardeid nii ühistranspordi ja X-tee vallas.

Meie  strateegilisteks  eesmärkideks on  nii  rahvusvaheline  tehnoloogia uurimis-  ja  arendustegevus  kui  ka  juba  loodud  tehnoloogiate kommertsialiseerimine. Uute  asjade  interneti  tehnoloogiate  arendus  toimub Eliko  poolt  elluviidava  Tehnoloogia  Arenduskeskuste (TAK)  programmi raames.

Seoses Eliko tegevuse laienemisega otsime oma meeskonda juhatuse liiget, kelle  vastusvaldkonnaks  saaks TAK projekti  elluviimine  ning kogu  ettevõtte arendustegevuse operatiivne ja strateegiline juhtimine.

Töö sisuks on igapäevaselt:
•  TAK projekti tegevjuhtimine, streteegiliste arengusuundade seadmine ning projektipõhine finantsplaneerimine;
•  iga alamprojekti ja uurimissuuna eesmärkide saavutamise jälgimine ja strateegilise arengu planeermine;
•  TAK  projekti  partnerite tegevuste planeerimine ja  juhtimine koostöös partnerettevõtetega;
•  läbirääkimised ja lepingute sõlmimine uute partneritega;
•  TAK  projekti  tulemusnäitajate  jälgimine,  planeeritud  tegevuste elluviimine ja aruandluse koordineerimine;
•  osalemine  arendustegevuse  strateegilises  planeerimises  eesmärgiga tagada selle jätkusuutlik areng.

Ootame sind kandideerima, kui:
•  sul on doktorikraad elektroonika, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia või lähedastes valdkondades (võib olla omandamisel);
•  sul on vähemalt 5-aastane teadusprojektide juhtimise kogemus;
•  sa võtad vastutust ja tegutsed iseseisvalt;
•  sul on meeskonna ja protsesside tulemusliku juhtimise kogemus;
•  sul on hea pingetaluvus, läbirääkimisoskus ja koostöövõime;
•  sul on hea esinemis- ja suhtlemisoskus;
•  sul on analüütiline mõtlemine, süsteemsus ja täpsus;
•  sa valdad väga heal tasemel eesti ja inglise keelt (kõnes ja kirjas);

Kasuks tuleb:
•  elektroonika ja/või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna ettevõttes töötamise kogemus;
•  Euroopa Liidu raamprogrammi projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus.

Pakume omalt poolt:
•  võimalust kujundada ja arendada tipptehnoloogiate väljatöötamist;
•  võimalust töötada rahvusvahelises meeskonnas koos kogenud teadlaste ja spetsialistidega;
•  arendada Eesti rahvusvahelist tuntust asjade interneti kompetentsikeskusena.
•  kaasaegset töökeskkonda ja motiveerivat palka;

Asukoht: Tallinn, Mäealuse 2/1
Tööaeg: Täistööaeg

Kandideerimiseks palume saata elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga e-postiga aadressile info@eliko.ee

 

Uudise väljastas ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ