Grupp on täis

 

Projekti nr 6.2-1/17/396 raames korraldab Eesti Elektroonikatööstuse Liit eestikeelse standardi J-STD-001G sertifitseerimiskoolituse.

Kasutatakse eestikeelseid koolitusmaterjale ning eksamikeskkonda.

Koolituse läbinud ning eksami edukalt sooritanud isikud saavad rahvusvahelise IPC-J-STD-001G spetsialisti sertifikaadi.

Koolituse tomumise aeg: 5.-9. märts 2018

Koolituse toimumise koht: Tallinna Polütehnikum

Koolitust toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest ning see on osalejatele tasuta.

Kohtade arv koolitusel on piiratud (12), seetõttu palume esialgu registreerida ettevõttest maksimaalselt 3 osalejat.

Registreerumiseks palume kasutada alljärgnevat linki:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeFiuCY583t3VREArN0uhTK_0ivJ9dRzvTCAyb7eTqKdJHaA/viewform?usp=sf_link

 

EAS