Tallinnas Mustamäel tegutseb juba aastakümneid laiemale avalikkusele vähetuntud ettevõte, mille võimekuse arsenali ei kuulu mitte ainult pahatahtlike droonide taevast alla toomine, vaid NATO tasemel igasuguste õhu kaudu levivate signaalide elimineerimine.

Tallinnas Mustamäel tegutseb juba aastakümneid laiemale avalikkusele vähetuntud ettevõte, mille võimekuse arsenali ei kuulu mitte ainult pahatahtlike droonide taevast alla toomine, vaid NATO tasemel igasuguste õhu kaudu levivate signaalide elimineerimine.

See 1995. aastal Tallinna Tehnikaülikooli töötajate baasil tekkinud ettevõte kannab nime Rantelon. Üks väheseid Eesti firmasid, mille tegevus on nii oluline, et töötajad vajavad riigisaladuse luba. Valmis on saadud seadmeid, mis on oma võimekuselt sedavõrd ohtlikud, et on antud korraldus need pärast kasutamist hävitada.

«Oleme oma seadmeid müünud Eesti, Soome ja Rootsi jõustruktuuridele. Meie kodumaised jõustruktuurid on turvanud kõrgeid külalisi äsjase Eesti eesistumise ajal Ranteloni seadmetega. Meie kohvrid on muutnud täielikult «signaalivabaks» ruume NATO peakohtumiste ajal ja säästnud meie kaitseväelasi kaugjuhitavate pommide plahvatustest välismissioonidel,» tõi ettevõtte müügijuht Karl Taklaja vaid mõne näite tehase toodangust.

Ranteloni toodangu hulka kuulub ka DroneGuni – süsteem, mis suudab peale drooni avastamise määrata ka selle ja piloodi asukoha suuna, et blokeerida seadme kaugjuhtimine.

«Kui 2003. aastal alguse saanud pommide segamine Iraagi ja Afganistani missioonide jaoks 2012. aastal otsa sai, siis laieneski meie tegevus segamise sektoris mujale, kus vajalik sidet segada. Mobiilside, raadioside ja nüüd ka droonide segamine,» loetles Taklaja.

Väga puhas signaal

Mida aga ikkagi tähendab side segamine, milles seisneb selle tööpõhimõte?

«Tugevama signaaliga blokeeritakse vastuvõtukanal. Nii nagu inimene ei kuule kella tiksumist, kui keegi talle kõrva karjub,» selgitas üks Ranteloni asutaja ja tehnikadirektor Priit Kinks.

Kui rääkida näiteks mobiilsidest, siis tekitab Rantelon soovitavas asukohas mobiili sagedusel nii tugeva signaali, et mobiiltelefon «ei kuule» mobiilimastist tulevaid signaale ja muutub seetõttu kasutuskõlbmatuks. Vanemad lehelugejad mäletavad ehk, kuidas nõukogude ajal segati raadiojaama Ameerika Hääl saateid.

«Segamine peab seejuures olema väga täpne. Iraagis ja Afganistanis saime Ameerika ja Briti luure käest näiteks sagedusalad, milles me oma vägede juhtimise kommunikatsiooni ei tohtinud mingil juhul segada, ning ka need «bändid», mille kaudu kohalikud kõige tõenäolisemalt pomme plahvatama panevad,» kõneles ettevõtte teine asutaja ja arendusdirektor Andres Taklaja.

DroneGun suudab lisaks drooni avastamisele määrata ka selle ja piloodi asukoha suuna, et blokeerida seadme kaugjuhtimine.

Erinevalt Hiina odavatest segajatest teebki Ranteloni seadmed eriliseks see, et nende segavad signaalid on erakordselt puhtad ja võimaldavad säilitada oma kommunikatsioonikanalid.

«Selliste segavate signaalide tekitamine nõuab päris palju inseneritööd, et tagada segamine vajalikes sagedusalades ja segamatus oma kommunikatsioonikanalites. Segamise efektiivsuse tagab segatava signaaliga sarnane segamissignaali kuju,» selgitas teadlane. «Segav signaal on vaja moonutustevabalt võimendada piisavalt tugevaks ja vahel on vaja kasutada ka suunavaid antenne, et selektiivselt segada teatud suunas.»

Tsiviilkäibes olevate droonide puhul segatakse peamiselt sagedusalas 2,4 ja 5,8 GHz – samas alas, kus levib ka WiFi ja töötavad juhtmevabad arvutihiired.

Seade, mis annab häiret drooni lähenedes ning määrab kindlaks nii selle kui ka kuskil peidus oleva piloodi asukoha suuna, ei tohi tüüdata valvurit alarmsignaalidega, kui signaali allikaks ei ole droon või peidus oleva piloodi pult. Selleks õpetatakse drooniavastaja-alarmeerija tehisintellekti alasse kuuluvat närvivõrkude tehnoloogiat kasutades eristama droonide signaale teistest signaalidest, mida kasutavad samas bändis toimivad muud traadita side süsteemid.

Drooniavastajad-segajad ise on erakasutajatele keelatud ja nii on Rantelon neid tootnudki vaid jõuametkondadele – nii tsiviil- kui ka sõjaväelistele asutustele. Ranteloni drooniavastajad-segajad teeb eriliseks asjaolu, et need suudavad korraga tuvastada paljusid droone. Lisaks signaali järgi drooni tüübi tuvastamisele suudavad need määrata ka drooni asukoha suuna ja piloodi asukoha suuna.

23 aastat ajalugu

Tallinna Tehnikaülikooli töötajate baasil alustanud Rantelon hakkas Mustamäel kohe Skype’i keskuse kõrval tegutsema juba 1995. aastal tihedas koostöös oma kõrgkooli ja Ameerika Ühendriikide ettevõttega MITEQ, mille president oli 1927. aastal Alatskivil sündinud Aksel Kiiss.

Esimesed tooted olid filtrid MITEQile Ühendriikide turule, ja siis järgnesid kohaliku turu jaoks antennivõimendid. Viimaseid tehakse tavaklientidele siiamaani. Edasi tulid sideleviseadmed ehk repiiterid mobiili operaatoritele, kaablivõrgu võimendid ja ühendused ning ka militaarseadmed missioonidele. Töötajaid – teadlastest liinitöölisteni – on palgal 35.

 

Missioonide toetamise ajaks kasvas militaartoodete osakaal 20 protsendini. Nüüd teeb Rantelon peamiselt tsiviiltoodangut, millest 72 protsenti läheb ekspordiks.

«Meie toodang moodustabki omapärase terviku: tegeleme nii signaali paremaks (repiiterid) kui ka kehvemaks (segajad) tegemisega,» rääkis Andres Taklaja. «Suudame oma inseneridega mitte ainult klientide probleemidele teoreetilisi lahendusi pakkuda, vaid ka seadmeid valmistada. Oleme täistootmistsükliga ettevõte, st me pole mitte ainult koostetehas ega ka üksnes inseneriteenust pakkuv firma, vaid oleme turult turule tooteid disainiv ja valmistav tehas.»

Kodulehel on pakutavaid tooteid praegu 360 ringis, millest 20 vananeb aasta jooksul ja sama palju arendatakse ka aastas uusi tooteid asemele. Aastakäive on ligi kaks miljonit eurot. Hetkel on suurema projektina käimas Taani ja Soome ametkondliku traadita side jaoks repiiterite tootmine.

Kogemus Rantelonis valmistatud süsteeme on aastast 1995 tarnitud militaar- ja tsiviilseadmete maailmaturule järgmistel aladel:
Satelliitjaamade videosignaali saatja grupihilistuse korrigeerimisega IF-filtrid
Segajad raadiojuhitavate lõhkeseadmete toimimise blokeerimiseks
Segajad droonide seadusvastase tegevuse blokeerimiseks
Segajad vastase sidevahendite toimimise tõkestamiseks
Mobiilside 2G-, 3G-, 4G- ja TETRA-repiiterid, võimendid, segajad ja antennid
Traadita fikseeritud side kliendiantennid traadita interneti jaoks maapiirkondades
R&D-raadioelektroonika vallas
Koostetöö tellimiste täitmine raadioelektroonika vallas
TV ringhäälingu vastuvõtufiltrid ja antennivõimendid

Allikas: Postimees.ee