Tallinna Polütehnikum on laiendanud oma IPC koolituskeskust ühe standardi võrra. Nüüdsest on Tallinna Polütehnikum ka standardi IPC-A-620 ametlikult tunnustatud ja volitatud koolituskeskus.

 

Omame nii standardite IPC-A-610 kui ka IPC-A-620 spetsialistide ja koolitajate koolitusõigust ning täidame ka esmase IPC kontakt-tugikeskuse ülesandeid.

 

Edaspidi on kavas laiendada koolituskeskuse (sh. koolitajate koolituse osas) staatust ka teiste standardite nagu IPC-7711/21, J-STD-001 ja hiljem ka IPC-A-600 osas. Hetkel omab Tallinna Polütehnikum standardite IPC-7711/21, J-STD-001 ja IPC-A-600 spetsialistide koolitusõigust.

 

Siinkohal kutsume üles edasiste ja ka praeguste IPC keskuse tegevuste asjus kaasa rääkima kõik kellele antud teema huvi pakub.

 

Täiendav info: Andres Ojalill, Master IPC trainer (MIT)

andres.ojalill@tptlive.ee

ipc@tptlive.ee

 

ipc signatuur