IPCseminar

26. veebruar 2014 Tallinna Polütehnikumis

 

IPC on rahvusvaheline erialaorganisatsioon, mis järjepidevalt arendab ja avaldab ülemaailmselt enim kasutatavaid trükkplaatide, koostude käsitlemise ja jootmise kvaliteedistandardeid. IPC tegevuse eesmärgiks on töökindluse tõstmine ja tootjate konkurentsivõime parendamine.

 

Tallinna Polütehnikum korraldab IPC standardite teemalise infoseminari, kus lektoriks on hr. Lars Wallin, IPC Euroopa esindaja. Osa võtma on oodatud esindajad kõigist aktiivselt elektroonikatoodete tootmisega tegelevatest ettevõtetest Eestist ja teistest Euroopa riikidest.

 

Ettekanded selgitavad IPC standardite arendamist, nende rakendamist terve tootmisprotsessi vältel ja seda, kuidas kõigis tootmisetappides alandada paranduskulusid ning hoida kvaliteeti.

 

Seoses RoHS direktiivide jõustumisega Euroopa Liidus on elektroonikatoodete tootmise ahelas palju muutunud alates masinprojekteerimisest (CAD) ja trükkplaadist ning lõpetades koostamisega. Seminar pakub standardite ja koolitusprogrammide abil võimalikke lahendusi pliivaba koostamise kvaliteedi ja tootlikuse probleemidele.

 

Seminar pakub kindlasti huvitavat ja kasulikku informatsiooni kõigile elektroonikatööstuse töötajatele nagu toorik- ja trükkplaatide tootjad, skeemide projekteerijad, tootmisjuhid, tehnikud, ostjad, kvaliteediinsenerid jpt.

 

Registreerumine: ipc@tptlive.ee või

telefonil +372 56707246

Registreerumine lõpeb: 21.02.2014

 

Kohtade arv on piiratud, seega palume varakult registreeruda.

 

Osavõtutasu: 20€ osaleja (Eesti Elektroonikatööstuse Liidu liikmetele tasuta)

 

Lugupidamisega

 

IPC Euroopa esindus / Tallinna Polütehnikum

 

Lars Wallin ja Andres Ojalill

 

IPC seminari kava

I osa: 9.00-11.30

Trükkplaatidega seotud kvaliteet ja töökindlus.

• Ülevaade probleemidest trükkplaatide tootmise erinevates etappides.

• Kas pliivaba tehnoloogia toob kaasa täiendavaid riske?

• Millised on kvaliteedi ja töökindluse taotlemisega seotud kulutused?

 

Skeemitehnika ja masinprojekteerimine.

• Nõuandeid projektijuhtidele ja elektroonikainseneridele uue toote loomisel.

• IPC 1., 2. või 3. tooteklass?

• Kasutatavad materjalid.

• Algandmed ja täpsustused elektroonikainsenerilt CAD projekteerijale.

• CAD projekteerija ülesanded ja vastutus.

• Trükkplaatide mõõtmete tolerantsid.

• Andmed ja täpsustused CAD projekteerijalt trükkplaadi tootjale.

• Arutelu IPC-2221B, IPC-2222A, IPC-7351B ja teiste skeemi- ning CAD projekteerimisega seotud standardite teemadel.

 

II osa: 12.00-13.00

Trükkplaatide tootmine.

• Toodetud trükkplaatide maksumus.

• Trükkplaatide standardid ja materjalid läbi aegade.

• Keskkonnakaitselised aspektid materjali valikul.

• Trükkplaatide baaslaminaadi ja vasekihi erinevad paksused.

• RoHS direktiivide mõju materjalide omadustele.

• Baaslaminaadisisesed läbilöögid (CAF).

• Arutelu IPC-4101C ja teiste trükkplaadi baasmaterjaliga seotud IPC standardite teemadel.

 

III osa: 15.00-17.00

Trükkplaatide tootmine (järg).

• Kahepoolsete trükkplaatide tootmine.

• Neljakihiliste trükkplaatide tootmine.

• Erinevad pinnatöötlused, plussid ja miinused?

• Arutelu IPC-6011, IPC-6012C, J-STD-003B, IPC-A-600H ja teiste trükkplaatide tootmisega seotud standardite teemadel.

 

Toodangu kooste ja jootmine.

• Pliivabad protsessid.

• Arutelu J-STD-001E, IPC-610E, IPC-7711/21B, IPC-620B ja teiste kooste ning jootmisega seotud standardite teemadel.

• Prototüübi maksumus võrreldes seeriatootega.

• Kui palju maksab tegelikult koostu äraviskamine või parandamine?

• Näiteid tööstusest.