Koroonaaeg võimendab tööjõuturu kitsaskohti

Koroonaviirusest tingitud piirangud toovad Eesti üsna suletud tööjõuturu puudused veelgi enam esile ning töökäte puudus hooajatöö tipu eel osutab kiirele muudatuste vajadusele.


Tööjõu rendi ja värbamisettevõtte Finesta tegevjuhi Pasi Harttuneni sõnul on piiride sulgemine, tarneahelate katkemine ning ettevõtete kasvanud ebakindlus tulevikuplaanide osas Eesti tööjõuturu kitsaskohad veelgi teravamat välja toonud.

 

Koroonaaeg võimendab tööjõuturu kitsaskohti


Töökäte puudus süveneb veelgi


Lisaks Eesti karmile kvoodipiirangule ja maksudest kõrvalhiilimise eesmärgil skeemitamisele on praegusele tööjõupuudusele lisandunud Harttuneni sõnul ka viiruse levikust tingitud liikumispiirangud. Tema sõnul kasvatab see ka turismiviisade väärkasutust selleks, et kuidagigi Eestisse tööle pääseda.


“Kui keskmise palga nõude ja maksudest kõrvalehiilimise eesmärgil skeemitamiseks kasutatakse nii teise Euroopa Liidu riigi töölepingut või tullakse riiki tavalise turistina, kahjustavad koroonaviirusest tingitud liikumispiirangud ja karantiininõuded ka ebaausa töövahendaja äri,” räägib Harttunen ning märgib, et lisaks ebaausa töö vahendamisega riigi jaoks kaduma läinud maksutulule on turul tekkimas veelgi suurem tööjõu defitsiit. “Eesti tööjõuturul valitsevat oskustöötajate puudust koroonapandeemia leevendanud ei ole,” rõhutab ta.


Tööpuudus ja töötajate puudus on pidevas muutuses


Kiiresti muutuvad piirangud ja nendest tulenev teadmatus ettevõtte jaoks vajalike otsuste tegemiseks koos haigusjuhtude ja karantiiniperioodidega on Harttuneni hinnagul tekitanud olukorra, kus tööpuudus võib asenduda töötajate puudusega- näiteks praegu komponentide saadavusega seotud probleemid ja tööseisakud või karantiininõudest põhjustatud töötajate puudus.


Ettevõtted on kasvuplaanide osas ettevaatlikud


“Hoolimata kiiresti kasvanud kaugtöö võimalustest on jätkuvalt palju töökohti ja tehaseid, kus tööd ei saa teha distantsilt ning haigusjuhtumid tekitavad ootamatu tööjõupuuduse. Kiirele tööjõu vajadusele pole enamati kohe turult sobivate oskustega spetsialiste leida ning kui ka uue inimese koolitamiseks ja sisseelamise toetamiseks pole personali, siis pigem korraldatakse töö ümber teisiti,” iseloomustas Finesta tegevjuht tööturu olukorda.


Harttunen lisas, et vähe on töö- ja ametikohti, kus uus töötaja saab üksi ja iseseisvalt sisse elada ning seepärast on ettevõtted värbamise osas üsna ettevaatlikud.  “Ka töötajate arvu ei lähe keegi kärpima nii kergekäeliselt, sest isegi kui töömahud ja tellimused pole veel taastunud, loodetakse majanduse taastumist ning siis on ettevõttes juba olemasolevad koolitatud inimesed taas väga vajalikud,” selgitas ta.


Koroonaviiruse mõjust tööjõuturu trendidele ülevaate andnud Finesta on Eestis tegutsev Baltikumi üks suurimaid tööjõurendi, värbamisteenuse ja personalialaste konsulatsioonide pakkujaid.


Uudise väljastas Finesta Baltic OÜ